Człowiek Diego

Trochę prawdy o "religii" zmiany klimatu. Zapożyczone z bloga Radosława Kordowskiego.

2019.11.16 09:06 tuko12345 Trochę prawdy o "religii" zmiany klimatu. Zapożyczone z bloga Radosława Kordowskiego.

Moi kochani ekolodzy, jako jeden z Was - nie jedzący mięsa biegacz, rowerzysta zadam Wam pytanie: czy wiecie, że poprzez działalność przemysłową człowieka, emisja CO2 to zaledwie 5%, a pozostałe 95 % CO2 emituje w sposób naturalny nasza planeta?
Owszem w kontekście zmian klimatu takie 5% ma znaczenie, bo powoduje każdego roku nadwyżkę kumulacyjną CO2 w atmosferze.
Jednak być może wielu z Was zaskoczy informacja, że za procesy globalnego ocieplenia lub oziębienia naszej planety odpowiadają zmiany orbity i nachylenia ziemi, które są powtarzającym się cyklem życia naszej planety, na które człowiek nie ma żadnego wpływu!
Powyższe zagadnienie udowodnił pewien naukowiec - Pan Milanković i choć Jego teoria prezentowana była już na początku XX wieku, to stosunkowo niedawno została potwierdzona poprzez badania rdzeni lodowych i osadów oceanicznych, które pozwoliły na wykazanie powiązań zmian orbity Ziemi z cyklami zmian klimatu. encyklopedia.pwn.pl/haslo/astronomiczne-czynniki-zmian-klimatu;4836370.html
Niestety za obecne tempo wzrostu temperatur przez ostatnie 200 lat odpowiedzialny jest w głównej mierze człowiek, ponieważ wspomniana wcześniej 5% nadwyżka CO2 kompensuje się każdego roku w naszej atmosferze tworząc nadmierną koncentrację CO2 i wywołując sprzężenie dodanie. Zwrócił mi szczególną uwagę na ten fakt Pan Marcin Popkiewicz, którego opracowanie naukowe na temat teorii Milankovicia prezentuję na samym dole.
Jednakże szanowni protestujący ekolodzy zarazem informuję, że nawet gdyby Polska wróciła do przysłowiowej epoki kamienia łupanego lub totalnie uzależniłaby się od dostaw energii od innych państw, to w kontekście zapowiedzianej przez Chiny zwiększonej produkcji energii z węgla (wzrost będzie większy, niż cała produkcja w UE), Polska na emisję CO2 w skali całego świata ma i będzie miała mikroskopijny wpływ! Tutaj możecie o tym poczytać: wnp.pl/energetyka/chiny-zwieksza-produkcje-energii-z-wegla-wzrost-bedzie-wiekszy-niz-cala-produkcja-w-ue,353394_1_0_0.html
Niestety problem jest również tym, że naukowe badania, które owszem ostrzegają, że mamy obecnie rekordową nadwyżkę CO2 w atmosferze, niestety wielu polityków wykorzystuje do realizowania politycznych interesów, a niektórzy zapominając o podstawowych zasadach moralności i etyki z wyrachowaniem wplątują w taką politykę dzieci i młodzież 😞
O jaką politykę chodzi? Ta jak już pisałem w jednym z moich wcześniejszych postów (o dopłatach z rządowego programu „czyste powietrze” do wymiany kotłów grzewczych), dzisiaj najwięksi emitenci CO2 w Europie jak np. Niemcy, lobbują, aby Polska przestała produkować własną energię - mimo, że emisja przemysłowa CO2 Polski stanowi zaledwie 0,9% przemysłowej emisji CO2 całego świata. I chociaż emisja CO2 Niemiec jest ponad 2-krotnie wyższa, to pamiętajmy, że Niemcy na kary (opłaty) klimatyczne zwyczajnie stać! https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Lista_państw_według_rocznej_emisji_dwutlenku_węgla
I jak widać obecnie, kraje mocniejsze gospodarczo, próbują teraz politycznie za sprawą pożytecznych w tym aspekcie ekologów, oraz autorytetów naukowych wpływać na to, aby polska energia, poprzez forsowane przez EU opłaty klimatyczne, była zbyt droga w produkcji i aby Polsce bardziej opłacało się kupić nadwyżkę energetyczną np. od Niemiec, czy Francji niż samodzielnie energię elektryczną produkować!
Oburzające jest również to, że Prezydent Francji, śmie oskarżać Polskę, że jesteśmy rzekomo odpowiedzialni za ekologicznie zmiany klimatyczne, tylko poprzez fakt, że nie zgadzamy się na kolejne w/w opłaty, czy programy ograniczenia emisji CO2 bez stosownych finansowych rekompensat.
Zatem może porównajmy emisję CO2 Francji 347,9 mln ton i Polski 316,8 mln ton, jak również zwrócimy uwagę na fakt, że około 75% francuskiego prądu jest nadal wytwarzane właśnie dzięki reaktorom atomowym mimo zapowiedzi 8 lat temu, że sytuacja ulegnie zmianie, natomiast udział odnawialnych źródeł energii jest raptem tylko o około 5% wyższy niż w Polsce! ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/pl
Francja posiada obecnie 58 reaktorów jądrowych, które zarządzane są przez państwowe konsorcjum Electricite de France (EdF), największego na świecie producenta energii elektrycznej i chociaż planuje ich częściowe wygaszanie, to nie ze względu na nieefektywność, tylko ze względu na to, że są stare i poprzez pękanie bloków stają się niebezpieczne dla całej Europy! rp.pl/Spoleczenstwo/190919259-Francja-Problemy-w-szesciu-reaktorach-jadrowych-jeden-wylaczony.html
Problem tylko w tym, że braki energetyczne Francja chce zastąpić spalaniem gazu!!! To właśnie koncern Engie jest partnerem Gazpromu w projekcie Nord Stream-2 i importuje z Rosji coraz więcej surowca. Podobna sytuacja ma miejsce w Niemczech. I mimo tego, że Francja ma tak wielkie atomowe możliwości w pozyskiwaniu energii, to mimo wszystko do atmosfery emituje o 31,1 mln ton CO2 więcej niż Polska!
Zatem wybaczcie, ale nie pozostaje nic innego jak przywołanie słów pewnej dziewczynki Grety Thunberg: „how dare you!”
energia.rp.pl/energetyka-zawodowa/energia-jadrowa/14534-francja-pozegna-atom
Zatem chyba już każdy rozumie, że to jest nic innego jak polityka, bo takie kraje jak Francja, Niemcy mogą sobie pozwolić na opłaty (kary) klimatyczne, od emisji CO2, bo mają zapasy energetyczne i doskonale wiedzą, że takimi karami są w stanie wykończyć gospodarczo takie kraje jak Polska!
Przecież gdyby Polska, która nie posiada ani jednej elektrowni atomowej, próbowała teraz radykalnie zmniejszać swoją emisję CO2, skończyłoby się na tym, że energię musielibyśmy importować, a nie produkować!
Przecież taka sytuacja dla naszej gospodarki byłaby totalnym ciosem i totalnym uzależnieniem od dostaw energetycznych (w tym cen energii) i właśnie tego chcą nasi zachodni sąsiedzi, bo w takiej polityce mają swój interes!
Dlatego kochani protestujący, zatroskani o los naszej planety Ekolodzy ❤️, proponuję przenieść protesty do Chin lub USA, bo to właśnie tam trzeba szukać zmniejszenia emisji CO2, a nie pod warszawską „palmą” w Polsce, która odpowiada przypominam za zaledwie niecały 1 % światowej, przemysłowej emisji CO2! No chyba, że komuś polityczna „palma” odbiła!
Być może ktoś teraz odpowie: - protestujemy, bo OZE (odnawialne źródła energii) to przyszłość, a nie węgiel! Owszem kiedyś tak, jak tylko nauczymy się skutecznie magazynować w ten sposób wytworzoną energię. Niestety na chwilę obecną jedyną energetyczną alternatywą dla węgla, jeśli chodzi o zapotrzebowanie przemysłowe (skalę), jest atom - m.in poprzez problem magazynowania energii powstałej z OZE!
Przecież Niemcy - lider w technologii OZE w Europie nadal wycina prastarą puszczę Hambach, aby wydobywać i spalać węgiel brunatny, bo OZE zaledwie w 30% jest w stanie zaspokoić ich potrzeby energetyczne! Bo przecież przemysł potrzebuje energii w sposób ciągły, a nie wówczas gdy wieje wiatr lub słońce świeci. forsal.pl/artykuly/1376241,las-w-hambach-nalezaca-do-rwe-kopalnia-chce-wyciac-las-ktory-ma-12-tys-lat.html
Zatem jeśli chcemy walczyć o ekologię, próbujmy zacząć od samego siebie, np. przestańmy kupować nowe ubrania ze względu na modę, a nie zużycie. Owszem na zdjęciu jestem widoczny w skórze, jednak chodzę w niej od 10 lat!
Przypominam zarazem, że inna perspektywa rzeczywistości, to inny punkt widzenia naszej rzeczywistości, a nie inna rzeczywistość!
Zatem wszystkie przytoczone dane można łatwo znaleźć w internecie, jeśli ktoś miałby jakieś wątpliwości.
Ponadto dla potwierdzenia moich słów przytoczę wywód Marcina Popkiewicza fizyka jądrowego, który „Skeptical Science” z języka naukowego tłumaczy na język zrozumiały dla każdego. Opieka merytoryczną nad przytoczonym poniżej cytatem sprawował: prof. Szymon Malinowski
Cytuję:
„Zmiany orbity praktycznie nie wpływają na całkowitą ilość energii otrzymywanej przez Ziemię w ciągu roku. Decydują jednak o tym, jak wiele energii i w jakiej porze roku otrzyma dany region Ziemi. Szczególne znaczenie mają dla dalekiej północy, gdzie bardzo dużą rolę w kształtowaniu klimatu odgrywa dodatnie sprzężenie zwrotne - zmiany w ilości docierającej od Słońca energii powodują narastanie lub zanik lądolodu, co z kolei potrafi prowadzić do zmian klimatu na skalę planetarną.
Kąt nachylenia osi obrotu Ziemi do płaszczyzny jej orbity w ruchu wokół Słońca zmienia się od 22,1 stopnia do 24,5 stopnia i z powrotem w cyklu trwającym 41 tysięcy lat. Obecnie kąt ten wynosi 23,5 stopnia i maleje - minimalne nachylenie 22,1 stopnia osiągnie za 8 tysięcy lat. Jeśli oś obrotu Ziemi jest bardziej nachylona, regiony polarne otrzymują podczas lata więcej energii (co prowadzi do wzrostu temperatury latem), zimą zaś otrzymują jej mniej (co wpływa na obniżenie temperatury). Jedno i drugie przyczynia się do zaniku czap lodowych. Kiedy temperatury latem są wysokie, lodowiec topnieje, odsłaniając powierzchnię ziemi i oceanu. Zamiana powierzchni białej na ciemną oznacza wydajniejsze pochłanianie energii słonecznej, a więc i sprawniejsze podgrzewanie. To przyspiesza dalsze topnienie lodu.
Zanikowi czapy polarnej sprzyjają nie tylko wysokie temperatury latem, ale też niskie temperatury zimą. Dlaczego? Niższe temperatury oznaczają mniejsze parowanie, a więc i mniejszą zawartość pary wodnej w atmosferze, a co za tym idzie mniejsze opady śniegu w zimie. W efekcie topniejąca latem czapa lodowa nie uzupełnia masy zimą. Zmniejszanie się nachylenia osi obrotu Ziemi działa przeciwnie - chłodne lata nie sprzyjają roztapianiu lodu, podczas cieplejszych zim opady śniegu są większe, lodowiec więc przyrasta i może pełznąć w kierunku niższych szerokości geograficznych. Podobnie działa mechanizm związany z precesją, czyli zmianą kierunku ustawienia osi obrotu Ziemi.
Co około 26 tysięcy lat oś zakreśla w przestrzeni stożek. Orbita Ziemi nie jest kołowa, lecz eliptyczna (stopień jej spłaszczenia również się regularnie się zmienia, z okresem 100 tysięcy lat), więc czasem północna półkula jest zwrócona latem ku Słońcu (wtedy lata są ciepłe), a czasem jest daleko od niego (wtedy lata są chłodniejsze). Lądolód antarktyczny jest bardzo odporny na te zmiany, natomiast Arktyka wręcz przeciwnie - jest czuła na najdrobniejsze zaburzenia. Dlatego to właśnie zmiany w ilości energii słonecznej dopływającej do Arktyki inicjowały zawsze zmiany klimatu na skalę globalną. Regionalne zmiany nasłonecznienia w Arktyce rozpoczynały kilkuetapowy proces ocieplania się klimatu całej planety.
Reasumując: Ocieplenie kończące epokę lodowcową jest skutkiem zmiany w ruchu orbitalnym Ziemi. Spowodowany nią wzrost temperatury w obszarach polarnych prowadzi do uwalniania CO2 z oceanów, co wzmacnia ocieplenie i skutkuje wzrostem temperatury na całej planecie. Rosnąca temperatura powoduje wzrost poziomu CO2, a rosnąca koncentracja CO2 powoduje dalsze ocieplenie”
Swoją szerszą wiedzę w tym zakresie opieram na innych opracowaniach: * prof. dr hab. Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, specjalista z zakresu fizyki chmur i opadów oraz modelowania numerycznego procesów atmosferycznych; * dr Aleksandra Kardaś, fizyczka atmosfery, popularyzatorka nauki, autorka "Książki o wodzie" * Marcin Popkiewicz, fizyk jądrowy, przedsiębiorca, dziennikarz, autor książek „Świat na rozdrożu”, "Rewolucja energetyczna. Ale po co?" i portalu „Ziemia na rozdrożu”; * Anna Sierpińska, popularyzatorka nauki, specjalizacja: wpływ zmiany klimatu na środowisko przyrodnicze
Powyżej wymienieni autorzy publikują w oparciu o merytoryczną weryfikację, prowadzoną przez członków Rady Naukowej Portalu Naukaoklimacie.pl.
W skład rady wchodzą wybitni polscy naukowcy aktywnie uczestniczący w badaniach rożnych elementów systemu klimatycznego i systematycznie publikujący wyniki swoich prac w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym.
Członkami Rady Naukowej Portalu Naukaoklimacie.pl są: 1. dr hab. Bogdan H. Chojnicki, specjalista zajmujący się wpływem warunków meteorologicznych na funkcjonowanie ekosystemów z Katedry Meteorologii Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 2. prof. dr hab. Piotr J. Flatau, fizyk atmosfery i oceanu ze Scripps Institution of Oceanography, University of California San Diego, USA, członek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk. 3. prof. dr hab. Wojciech W. Grabowski, fizyk atmosfery z National Center for Atmospheric Research, Boulder, USA. 4. prof. dr hab. Krzysztof E. Haman, członek-korespondent PAN, członek Komitetu Geofizyki PAN, fizyk atmosfery z Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. 5. dr hab. inż Jacek W. Kamiński, Adjunct Professor, Centre for Research for Earth and Space Science, York University, Toronto, Kanada; visiting professor w Instytucie Geofizyki PAN. 6. prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, członek-korespondent PAN, hydrolog i klimatolog z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu; zastępca przewodniczącego Komitetu Narodowego do spraw Badań Zmian Globalnych przy Prezydium PAN. 7. prof. dr hab. Szymon P. Malinowski, fizyk atmosfery z Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego; przewodniczący Komitetu Geofizyki PAN. 8. dr hab. Krzysztof Markowicz, fizyk atmosfery z Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego; członek Komitetu Geofizyki PAN. 9. prof. dr hab. Mirosław Miętus, klimatolog, Katedra Meteorologii i Klimatologii, Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. 10. prof. dr hab. Jacek Piskozub, fizyk morza z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie; członek Komitetu Geofizyki PAN. 11. prof. dr hab. Renata Romanowicz, hydrolog z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; sekretarz Komitetu Geofizyki PAN. 12. prof. dr hab. Maciej Sadowski z Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego. 13. prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, biolog morza z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie; Zastępca przewodniczącego Komitetu Badań Morza PAN. 14. prof. dr hab. Joanna Wibig, klimatolog z Katedry Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego; członek Komitetu Narodowego do spraw Badań Zmian Globalnych przy Prezydium PAN. 15. dr hab. Tymon Zieliński, oceanograf fizyczny, specjalista od aerozolu atmosferycznego z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.
submitted by tuko12345 to Polska [link] [comments]